Wat valt er allemaal onder veiligheidskunde?

Kan je wel wat hulp gebruiken als je veiligheidsplannen en risicoanalyses gaat opstellen? Of wil je je veiligheidscultuur verbeteren? G4S Safety solutions heeft alles in huis voor veiligheidskunde die bij jouw bedrijf past. G4S beschikt namelijk over super goed geschoolde veiligheidsexperts. Dit kan een Middelbaar Veiligheidskundige (MVK) zijn, die vooral op de werkvloer signaleert en vervolgens praktische adviezen geeft. Een Hoger Veiligheidskundige (HVK) heeft andere potenties, die hieronder beschreven worden.

Wat kan G4S Safety solutions voor je betekenen?

De mensen van G4S vertalen regels en wetten naar de praktijk van je bedrijf. Ook onderzoeken ze systematisch wat er precies noodzakelijk is bij het voorkomen van incidenten. Ze zijn er niet slechts voor preventie. Mocht er toch iets vervelends gebeuren, dan staat G4S klaar om meteen de systematische incident analyse te doen. De specialisten van G4S kunnen heel goed gevalideerd en methodisch onderzoek uitvoeren. Hiermee worden bij het incident behorende, achterliggende oorzaken geïdentificeerd. Aan de hand van deze analyse kan met passende maatregelen worden ingegrepen om de kans op herhaling drastisch te doen verkleinen.

Wat is een MVK?

Een Middelbaar Veiligheidskundige (MVK) maakt werk van veiligheid op de werkplaats. Hij pikt signalen op van ongezonde en onveilige situaties en vervolgens geeft hij praktische adviezen. Deze stimulator, adviseur en coördinator ondersteunt je heel goed bij werkzaamheden die aan veiligheid gerelateerd zijn.

Wat is een HVK?

HVK staat voor Hoger Veiligheidskundige. Deze adviseur weet alles van risico evaluatie en de beoordeling van werksituaties. Hij adviseert, analyseert en hij schrijft beleid met betrekking tot de gezondheid en veiligheid van je bedrijf. Dat kan hij doen door een Arbo-managementsysteem te ontwikkelen en te integreren. Maar hij doet dit bijvoorbeeld ook door trainingen te geven aan de medewerkers en het management over hoe je gezondheids- en veiligheidsrisico’s kunt beheersen.