Teambuilding – natuurlijk in een escape room!

Het woordje ‘team’ zegt het eigenlijk al. Samen met elkaar en voor elkaar iets doen om resultaat te krijgen. Binnen bedrijfsculturen geven normen en waarden aan hoe je als collega’s het beste met elkaar omgaat. Weet een collega het even niet meer? Dan spring je als teamlid bij en bied je hulp. Samen ben je sterker en dat is goed voor het bedrijf waar je werkt. Vandaar dat veel bedrijven ook aandacht besteden aan teambuilden. Het sterker maken van je personeel, het team dat je producten of diensten draagt. Teambuilding is absoluut niet hetzelfde als een bedrijfsuitje. Bij team builden leren collega’s elkaar beter kennen: zowel zwakheden als ook sterke kanten. Dat gaat veel dieper dan een bedrijfsuitje.

Escape rooms voor teambuilding

Een team is dus een groep mensen die een gemeenschappelijk doel nastreeft. En elkaar daarbij zoveel mogelijk helpt. Laat dit nou net ook de kern zijn van een middagje spelen in een escape room! Immers, ook daar vorm je een team dat een gezamenlijk doel nastreeft: ontsnappen! En een escape room ontsluiten doe je door samen je sterke kanten te bundelen. De een kan logisch denken en zo escape room raadsels oplossen. De ander is creatief en kan met juist onlogische vondsten komen. Een derde heeft graag de leiding en zorgt ervoor dat alles binnen een bepaalde tijd gebeurt. Want meestal heb je maar een uurtje om te pogen de code van de gesloten deur te vinden. 

Bedrijfsuitje met een dikke plus

Teambuilding is daarom voor veel bedrijven snel te linken aan een bezoekje aan een escape room. Zo leren collega’s elkaar in hectische situaties beter kennen. En oefenen ze met effectief samenwerken. Een escape room is een ideaal spel om de verbondenheid van personeel te verbeteren, de daadkracht te verfijnen en meer begrip tussen collega’s te kweken. En dan is een middagje escape room ook nog eens spannend, leuk en entertainend. Zo gezegd heb je eigenlijk een bedrijfsuitje én teambuilding samengebracht.

Hoe werkt teambuilding uit in een escape room?

Een personeelsbezoek naar een escape room is eigenlijk een perfecte manier om aan team builden te doen. Je kunt op je bedrijf een coach laten komen, maar dus ook je personeel trakteren op een uurtje escape room. Want deelnemers aan zo’n spel moeten als een hecht team opereren om kans te maken om te ontsnappen. Tijdens het spelen in een escape room leren ze beter samen te werken. Hoe ze dat doen?

• effectief leren communiceren

• sterke kanten van collega’s leren herkennen

• tijd zo efficiënt mogelijk benutten

• correcties geven en ontvangen

• goed luisteren naar de ander

• tactiek op scherp stellen

• gezamenlijk goed op onverwachte zaken reageren

De escape room als testterrein voor teambuilders

De waarde van een escape room voor teambuilding is hoog. Zo hoog dat een bedrijfsbezoek aan de ontsnappingskamer helemaal kan worden aangepast aan de doelen die een ondernemer voor zijn personeel heeft. Een bedrijfscoach kan zo een escape room bezoek opnemen in een grotere cursus waarbij teamdoelen worden geformuleerd. Die doelen worden dan door de gastheer van een escape room gebruikt om een aangepaste escape room in te richten. Via een nabespreking kan dan de escaperoom worden geëvalueerd. En kunnen verwachtingen en doelstellingen van een onderneming worden bijgesteld.